Působnost po celé České republice. Ceny již od 4500 Kč. Doprava zdarma.


HACCP AGENCY

Vypracujeme Vám ze zákona povinný systém HACCP – systém kritických bodů na míru, rychle, kvalitně a za příznivé ceny. HACCP zpracujeme včetně příručky, protokolů a školení pracovníků.

Součástí naší nabídky je provedení interního auditu přímo ve vaší provozovně. Ten by měl být proveden minimálně 1x za rok přičemž účelem je ověření funkčnosti nastaveného systému a popřípadě doplnění o legislativní změny.

Nabízíme rovněž i vlastní proškolení pracovníků podle systému HACCP, tak aby mohl být správně zaveden.

Abychom maximálně pokryli vaše potřeby nabízíme rovněž společně se smluvními partnery následující:

  • Deratizace, dezinsekce
  • Zpracování čistících a dezinfekčních plánů
  • PO, BOZP – požární ochrana, bezpečnost práce
  • Gastro zařízení
  • Odvoz a prodej použitého rostlinného oleje

HACCP je termín vycházející z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Asi nejlepší překlad, který by vystihoval, čeho se HACCP týká je tento:"Systém rozhodujících bodů pro ovládání nebezpečí na základní analýzy."

Lze říci, že jde o jakýsi systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

V České republice se zkratka HACCP velice rychle stala součástí slovníku odborné i laické veřejnosti, avšak v legislativě se setkáváme s označením "Systém kritických bodů". HACCP - Systém kritických bodů stanovuje, jaké prostředky a postupy jsou nutné, aby se předešlo nebezpečím, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

rychlé. odkazy

kontaktní formulář

ke stažení

aktuální. reference

all rights reserved 2008 HACCP AGENCY
designed by webové stránky Břeclav