Působnost po celé České republice. Ceny již od 4500 Kč. Doprava zdarma.
Untitled Document

Legislativa

Níže uvedené zákony a vyhlášky jsou pouze odkazy na externí webové servery.

Zákon č. 110/97 Sb.

[URL] O potravinách a tabákových výrobcích

Zákon č. 147/98 Sb.

O způsobu stanovení kritických bodů

Zákon č. 137/2004 Sb. (včetně změn z vyhlášky 602/2006 Sb.)

[URL] O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002

[URL] Kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

[URL] O hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004

Stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004

O úřední kontrole potravin živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004

[URL] O úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005

[URL] O mikrobiologických kritériích pro potraviny

all rights reserved 2008 HACCP AGENCY
designed by webové stránky Břeclav